กระเทียม

กระเทียมป้องกันอัลไซเมอร์

ปัจจุบันประชากรในโลกมีแนวโน้มป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์กันมากขึ้น ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถหาคำตอบได้ว่าเกิดจากสาเหตุอะไร อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงภายในสมองที่เกิดจากไขมันชนิดหนึ่งที่เรียกว่าแอมิลอยด์ (Amyloid Plaques) อาจเป็นสาเหตุของอัลไซเมอร์ด้วยเหตุนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงหาวิธีป้องกันการเกิดสารแอมิลอยด์ในสมอง หนึ่งในนั้นคือการบริโภคกระเทียม เพราะกระเทียมมีสารที่ชื่อว่า S-allyl-L cysteine) สารชนิดนี้บรรเทาอาการอักเสบภายในสมอง ยับยั้งการก่อตัวของสารแอมิลอยด์ และการเปลี่ยนแปลงสารเคมีในสมองได้ นักวิทยาศาสตร์จึงแนะนำให้รับประทานกระเทียมเป็นประจำ ทั้งในรูปแบบของอาหารเสริมซึ่งต้องปรึกษาแพทย์ก่อนใช้ หรือนำมาประกอบอาหารก็จะช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ อย่างไรก็ตาม อาหารการกินที่มีประโยชน์ช่วยป้องกัน อัลไซเมอร์ ลองเมนูต่อไปนี้